Definicje.

Sklep internetowy Nano Care Pharma należy do Nano Care Pharma S.C. Dominika Cyronek Paulina Krupińska z siedzibą w Warszawie.

Administrator danych – Nano Care Pharma S.C. Dominika Cyronek Paulina Krupińska z siedzibą w Warszawie.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.nanocarepharma.com

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nano Care Pharma S.C. Dominika Cyronek Paulina Krupińska z siedzibą w Warszawie, ul Rymanowska 2 02-931, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 388662536, NIP 5213926824, zwana dalej „Spółką Cywilną”. Kontakt z firmą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@nanocarepharma.com

Jakiego rodzaju dane zbieramy za pośrednictwem Serwisu?

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, zbieramy Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.

Dane osobowe zbieramy poprzez odpowiednie formularze, podczas gdy przeglądasz Serwis, rejestrujesz się, składasz zamówienie on-line, kontaktujesz się ze Spółką lub uczestniczysz w promocjach. Ponadto, zbieramy wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po Serwisie.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane?

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, a nieposiadających konta w Serwisie ani nie składających zamówienia on-line jako Gość, przetwarzane są przez nas w celu pozyskiwania informacji dotyczących sposobu nawigowania na stronie Serwisu, oglądanych produktów, artykułów dodanych do koszyka, odwiedzanych sekcji czy lokalizacji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na marketingu bezpośrednim własnych produktów.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Obsługa zamówień online.

Złożenie zamówienia w sklepie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, nazwa firmy, NIP, informacja na temat płatności i historia płatności, informacja na temat zamówień. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Jeśli masz konto w sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak: historia zakupów, historia zamówień, koszyk klienta, stan przesyłek, płatności. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:

  • jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji złożonego zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy; w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • jeśli przetwarzamy dane w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Formularze kontaktowe

Skorzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z podaniem danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci komunikacji z użytkownikami Serwisu.

Marketing bezpośredni

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pliki Cookies

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, z agregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.11. Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.12. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.13. Usuwanie plików „Cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.V. Okres przetwarzania danych osobowych.1. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane osobowe przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe współpracującym z nami podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmie księgowej, firmie hostingowej, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, firmom kurierskim i operatorom pocztowym (w związku z realizacją zamówienia).

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych informacji zawierających dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG.Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).VIII. Uprawnienia podmiotów danych.1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych;sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Twoją szczególną sytuacją. Odnośnie prawa do wycofania zgody wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do jej wycofania, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio Spółce na adres kontakt@nanocarepharma.com

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką obowiązuje RODO i krajowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e- mailową.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1.04.2021 r.